Quality Time in je organisatie

In tijden van transitie wordt alles vloeibaar.  Wat bekend en vertrouwd was komt op losse schroeven te staan. Dat is niet voor iedereen even prettig, bij sommige medewerkers zorgt het zelfs voor terugtrekkende bewegingen. En dat is niet de bedoeling, want je hebt juist draagvlak nodig om goed en snel te kunnen meebewegen.

Hoe maak je de zoektocht naar een nieuwe vorm voor iedereen werkbaar? En hoe geef je onderweg van oud naar nieuw voldoende houvast?

Hoe kunnen ambities en korte termijn-zaken elkaar versterken in plaats van tegenwerken? Hoe laat je diversiteit en inclusiviteit elkaar ontmoeten?

Kortom: hoe zorg je dat creatief denken en durven experimenteren het nieuwe normaal worden?

 

trage vragen

Op zulke ‘trage vragen’ zijn geen directe antwoorden. Ze vragen om ontmoetingen en moed. Moed om de hand in eigen boezem te steken, te durven benoemen en te bekennen wat er speelt. Dat is wel een sprong in het diepe. Maar wie die sprong waagt heeft veel te winnen, zowel persoonlijk als gezamenlijk.

Het onverwachte krijgt kans als je iets doet wat je niet kent. Zo’n nieuw proces levert andere, ongebruikte zienswijzen en antwoorden op.

Trage vragen zijn complex en gelaagd, ze hebben een aanpak nodig die analyse en betekenisgeving bijelkaar brengt. Daarom heb ik hiervoor een specifiek aanbod ontwikkeld waarin we gelegenheid geven voor echte ontmoetingen.

Ik kom graag als Connecting Artist in Residence een tijdje ‘over de werkvloer’ om ervaringsverhalen en indrukken op te halen, te helpen oude patronen los te laten en zaadjes te planten voor vernieuwing.

Ik combineer mijn kunstenaarsgeest met mijn kennis en ervaring als organisatiepsycholoog, om te helpen in beeld te krijgen wat er in de onderstroom leeft, nieuwe connecties te maken en beweging van binnenuit te genereren.

De Connecting Artist-methode helpt om je organisatiecultuur tastbaar te maken. Je krijgt iets in handen waarmee de betekenis van datgene wat je dagelijks doet weer tot leven komt.

 

 

vormen en mogelijkheden

– ik kan een ronde door de organisatie maken met een Creatieve Audit: open groepsgesprekken aan de hand van een creatieve beginvraag of -beeld om mensen ‘aan de praat’ te krijgen. Ik zorg ervoor dat de sessies voor de deelnemers iets opleveren én ik koppel mijn indrukken terug aan regiegroep of MT.

-ik kan worden ingezet als creatieve vrijdenker die op verzoek bijspringt, inspireert en meedenkt bij teambijeenkomsten (al dan niet met een fysieke broedplaats of experimenteerlab als standplaats)

-het is ook mogelijk om een tijdelijke plek als creatieve schatgraver in te nemen in de organisatie. Bijvoorbeeld door in een centrale ruimte een eco verwonderkamer in te richten: een uitnodigende plek in het gebouw met een verzameling natuurlijke (kunst-) objecten die uitnodigen tot verwondering. Mensen kunnen daar gaan kijken, even uit de dagelijkse routine komen en -als ze willen- hun verhaal delen. Het thema kan open blijven of gericht zijn op iets wat jullie als organisatie bezighoudt, de periode kan variëren van een aaneengesloten week tot een aantal momenten in een jaar.

-ik kan bij jullie over de vloer komen om met medewerkers in co-creatie een bijzonder kunstproject te doen dat verhalen losmaakt en onderlinge verbindingen versterkt. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een Creatief Lab of een Pop-Up Atelier. De rol van de medewerker als co-creator kun je zo intensief maken als je wilt: toeschouwer, mee-ontwerper of mee-maker. Over die laatste vorm vind je hier informatie.

 

 

Eerst kijken of het klikt? Twee opties

 

optie 1: een strategiesessie met een regiegroep of MT.   In deze optie ligt de focus op de inhoud, we doen een waarderend onderzoek met een creatieve insteek. Deze optie is geschikt als verkenning vooraf met een klein gezelschap. Ook voor groepen die nog onwennig zijn met de creatieve insteek is dit een laagdrempelige manier om kennis te maken met de kracht van werken met verbeelding.

We bespreken wat er al ligt en leeft, en kiezen een richting voor een eerste stap. Ik trek daar een dagdeel voor uit en als daar behoefte aan is kunnen we nog telefonisch napraten.

We hebben het ondertussen ook over ruimte maken, patronen doorbreken, nieuwe rituelen in de organisatie brengen. Over energie om te veranderen, nieuwe mindset, nieuwe verbindingen, sociaal kapitaal benutten en zinvoller werken. Zo ervaren jullie mijn manier van werken en kunnen jullie tegelijkertijd met elkaar woorden geven aan wat je ziet gebeuren en wat er nodig is in een volgende stap.

Pas na afloop beslissen we of het vruchtbaar kan zijn om met elkaar te gaan werken, en maak ik een offerte voor een mogelijk vervolg. Het standaardtarief voor de strategiesessie is 450 euro (excl btw en reiskosten).

optie 2: een artistieke impuls van een dag. Met deze optie maak je kennis met mijn manier van artistiek vormgeven aan ontmoetingen. Deze optie is geschikt als je wilt verkennen of mijn aanpak resoneert in jullie organisatie als geheel.

Ik kom dan als onderdeel van een organisatiebrede bijeenkomst of cultuurtraject met een pop-up atelier, verwonderkamer, of een andere artistieke trigger. In overleg bepalen we thema, invulling en gewenste uitkomst. Deze dag kan ook als try out worden ingezet, om te kijken hoe deze vorm voor jullie organisatie werkt.

Het standaard tarief voor een artistieke impuls-dag is 995 euro (excl btw en reiskosten), dat is inclusief een telefonisch voorgesprek voor de afstemming en een analyse/terugkoppeling achteraf over de uitkomsten.  

Beide opties hebben al meteen resultaat en zorgen voor een eerste beweging. Heb je nog vragen, of heb je hulp nodig om je keuze te maken? Neem gerust contact op. Ik vind het leuk met je mee te denken over een geschikte eerste stap, ook als het nog vrijblijvend is. 

 

 

Wil je ruimte maken voor trage vragen en quality time in je organisatie, boek dan hier je strategiesessie of artistieke impuls.

of bel me op 06 31698542