Quality Time in je organisatie

In tijden van transitie wordt alles vloeibaar.  Wat bekend en vertrouwd was komt op losse schroeven te staan. Dat is niet voor iedereen even prettig. De situatie dat alles weer open ligt, kan ook zorgen voor terugtrekkende bewegingen bij medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat de zoektocht naar een nieuwe vorm voor iedereen werkbaar wordt? En dat je onderweg van oud naar nieuw voldoende houvast hebt? Dat ambities en korte termijn-zaken elkaar versterken in plaats van tegenwerken? Dat diversiteit en inclusiviteit elkaar kunnen ontmoeten? Dat creatief denken en durven experimenteren het nieuwe normaal worden?

 

 

trage vragen
Op zulke ‘trage vragen’ zijn geen directe antwoorden. Ze vragen om ontmoetingen en moed. Moed om de hand in eigen boezem te steken en te benoemen en te bekennen wat er speelt. Dat is wel een sprong in het diepe. Maar, wie die sprong waagt heeft veel te winnen, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Het onverwachte krijgt kans als je iets doet wat je niet kent. Zo’n nieuw proces levert andere, ongebruikte zienswijzen en antwoorden op. 
 
Trage vragen zijn complex en gelaagd, ze hebben een aanpak nodig die analyse en betekenisgeving bijelkaar brengt. Daarom heb ik hiervoor een specifiek aanbod ontwikkeld waarin we gelegenheid geven voor echte ontmoetingen. Ik kom graag als Connecting Artist in Residence een tijdje over de werkvloer om ervaringsverhalen en indrukken op te halen, te helpen oude patronen los te laten en zaadjes te planten voor vernieuwing.
Ik combineer mijn kunstenaarschap met mijn kennis en ervaring als organisatiepsycholoog, om te helpen in beeld te krijgen wat er in de onderstroom leeft, nieuwe connecties te maken en beweging van binnenuit te genereren.
De Connecting Artist-methode maakt het mogelijk om jullie organisatiecultuur tastbaar te maken. Je krijgt iets in handen waarmee de betekenis van datgene wat je dagelijks doet weer tot leven komt.

 

vormen en mogelijkheden
– ik kan een ronde door de organisatie maken met een Creatieve Audit: open groepsgesprekken aan de hand van een creatieve beginvraag of -beeld.  Ik zorg ervoor dat de sessies voor de deelnemers iets opleveren én ik koppel mijn indrukken terug aan regiegroep of MT.
-ik kan worden ingezet als creatieve vrijdenker die op verzoek bijspringt, inspireert en meedenkt bij teambijeenkomsten (al dan niet met een fysieke broedplaats of experimenteerlab als standplaats)
-het is ook mogelijk om een tijdelijke plek als creatieve observator in te nemen in de organisatie. Bijvoorbeeld door in een centrale ruimte een verwonderkamer in te richten: een uitnodigende plek in het gebouw met een verzameling natuurlijke (kunst-)objecten die uitnodigen tot verwondering. Mensen kunnen daar gaan kijken, even uit de dagelijkse routine komen en als ze willen hun verhaal delen. Het thema kan open blijven of gericht zijn op iets wat jullie als organisatie bezighoudt, de periode kan varieren van een aaneengesloten week tot een aantal momenten in een jaar.
-ik kan ook bij jullie over de vloer komen om met medewerkers in co-creatie een bijzonder kunstproject te doen dat verhalen losmaakt en onderlinge verbindingen versterkt. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een creatief Lab of een pop-up atelier. De rol van de medewerker als co-creator kun je zo intensief maken als je wilt: toeschouwer, mee-ontwerper of mee-maker. Over die laatste vorm vind je hier informatie.

Eerst kijken of het klikt? twee opties

optie 1: een strategiesessie met een regiegroep of MT.   In deze optie ligt de focus op de inhoud, we doen een verkenning met artistieke middelen. 

We bespreken wat er al ligt en leeft, en kiezen een richting voor een eerste stap. Ik trek daar een dagdeel voor uit en als daar behoefte aan is kunnen we nog telefonisch napraten.

We hebben het ondertussen ook over ruimte maken, patronen doorbreken, nieuwe rituelen in de organisatie brengen. Over energie om te veranderen, nieuwe mindset, nieuwe verbindingen, sociaal kapitaal benutten en zinvoller werken. Zo ervaren jullie mijn manier van werken en kunnen jullie tegelijkertijd met elkaar woorden geven aan wat je ziet gebeuren en wat er nodig is in een volgende stap.

Pas na afloop beslissen we of het vruchtbaar kan zijn om met elkaar te gaan werken, en maak ik een offerte voor een mogelijk vervolg. Het standaardtarief voor de strategiesessie is 450 euro (excl btw en reiskosten).

optie 2: een artistieke impuls van een dag. Met deze optie kun je met name kennismaken met mijn manier van artistiek vormgeven aan ontmoetingen.

Ik kom dan als onderdeel van een organisatiebrede bijeenkomst of cultuurtraject met een pop-up atelier, verwonderkamer, of een andere artistieke trigger. In overleg bepalen we thema, invulling en gewenste uitkomst. Deze dag kan ook als try out worden ingezet, om te kijken hoe deze vorm voor jullie organisatie werkt.

Het standaard tarief voor een artistieke impuls-dag is 995 euro (excl btw en reiskosten), dat is inclusief een telefonisch voorgesprek voor de afstemming en een analyse/terugkoppeling achteraf over de uitkomsten.  Neem gerust contact op als je vragen hebt! 

 

 

Wil je een strategiesessie of

artistieke impuls boeken, of eerst nog wat meer informatie?

Bel me dan op 06 31698542 voor een afspraak

Of vul je gegevens hiernaast in, dan neem ik contact met jou op