Wat ik doe

Don’t ask what the world needs.

Ask what makes you come alive, and do it. (H. Thurman)

Ik bied ondersteuning en inspiratie bij vernieuwing via kunst, creativiteit, en bezinning.

  • 1-op-1 bezinningstrajecten voor vernieuwers in transitie (inspiratie en ondersteuning bij loopbaan en vernieuwingstrajecten)
  • spiegelsessies voor teams die van elkaar willen leren en op zoek zijn naar verdieping in de werkrelatie
  • Artistic audits: waarderende gesprekken in de organisatie met een kunstwerk als eindresultaat, bedoeld om niet alleen informatie op te halen over wat er leeft in de organisatie, maar ook gericht energie los te maken voor vernieuwing.
  • Meemaakprojecten om organisaties en andere gemeenschappen te helpen nieuwe verbindingen te maken via het samen maken van kunst.

Transitiekunstenaar

Als transitiekunstenaar help ik je anders te kijken naar wat er al is. Zo kun je creatieve ruimte maken voor je vernieuwingsproces. Dat geeft houvast en rust in het vinden van je nieuwe vorm. Ik doe dat voor organisaties, teams en individuele medewerkers. Op een energieke, waarderende en progressiegerichte manier. In jouw tempo. In de rafelrand van jouw comfortzone.  Uiteraard neem ik mijn ruime ervaring als consultant/trainer/coach mee. En vooral ook mijn persoonlijke sfeer.

Ik gebruik kunst als ingang; dat kan variëren van het gebruik maken van creatieve associatietechnieken bij reflectie tot aan het samen maken van een kunstwerk als bijzonder talking piece. Kunst maakt open, werkt verbindend en raakt aan een taal die verder gaat dan het hoofd alleen.

Met behulp van een gevarieerd aanbod aan creatieve werkvormen en reflectievragen help ik je om stil te staan bij wat gaande is en dat als basis te nemen voor je vernieuwing. Mijn talent is het open kijken naar mogelijkheden, mijn kracht ligt in het verbindend en dienend toepassen van een breed palet aan werkvormen.

Ik bied ook abonnementen voor sparringsgesprekken, zodat je regelmaat kunt aanbrengen in het maken van je creatieve ruimte. De wereld heeft het nodig dat ook jij je natuurlijke vorm vindt

 

 

Kunst werkt

Transitie vraagt ruimte, maar vraagt ook richting en houvast. Dat maakt het ook zo ingewikkeld. Dat is waarom ik voor kunst als belangrijkste ingang kies. Creativiteit brengt verbeeldingskracht en zicht op nieuw perspectief, kunst verlaagt het stressniveau en verbindt.