Bauke Koekkoek schreef het boek ‘De kwestie verwarde personen’. In Trouw van 30/11 een essay van hem: mooie analyse van hoe de zorg voor (acute) psychische klachten niet passend is voor alle betrokkenen. Hij gaat in op de schade voor overheid, professionals en burgers en komt tot de conclusie dat er een ander sociaal contract moet komen. Niet afgeleid van het medisch model waar duidelijk is wat er moet gebeuren als iemand acute zorg nodig heeft, maar een eigen model. Wat ik mooi vind: hij trapt vervolgens niet ook zelf in de valkuil van ‘het weten’, maar geeft wel een richting aan voor professionals: geef vaker aan dat je het niet weet en ga samen zoeken naar wat kan helpen. Niet bepaald een zwaktebod, zou ik zeggen: het vergt veel van iedereen om sociale contracten te heroverwegen. Laten we het daar wat vaker over hebben; ik ben benieuwd naar de columns die hij voor Trouw gaat schrijven!

Trouw 30122019 over verward gedrag Bauke Koekkoek