Don’t ask what the world needs.

Ask what makes you come alive, and do it. (H. Thurman)

natuurlijk vernieuwen

Wat ik in de wereld wil brengen in deze tijden van transitie is ruimte en aandacht. Aandacht voor wat vernieuwing met mensen doet, aandacht voor de dialoog over het proces van vernieuwing. Transitie is niet alleen een complex verhaal van economie en technologie, over systemen die niet meer werken, het komt ook heel dichtbij. Letterlijk en figuurlijk. Ook op individueel niveau moeten jij en ik onszelf opnieuw uitvinden.

Ik houd me bezig met wat ik noem de kunst van natuurlijk vernieuwen: je eigen vorm vinden van binnenuit en in relatie met je omgeving. Natuurlijk vernieuwen heeft drie uitgangspunten:

  • alles is er al
  • ken je kracht en sta open voor wat er om je heen gebeurt
  • begin dichtbij en volg wat er ontstaat

Ik wil een veilige ruimte creëren in de wereld van vernieuwing & transitie. Zodat mensen de moed en de energie krijgen zich te ontwikkelen en hun eigen vorm kunnen vinden. De natuur is steeds weer een spiegel om rust en helderheid te krijgen, en dat is mijn startpunt voor vernieuwing.

waarom kunst werkt

Periodes van transitie bieden ruimte, en vragen tegelijk richting en houvast. Dat maakt het ook zo ingewikkeld. Dat is waarom ik voor natuur en kunst als belangrijkste ingang kies. Kunst maakt persoonlijk en raakt aan een universele taal die verder gaat dan het hoofd alleen. Natuurkunst verlaagt het stressniveau en verbindt, brengt verbeeldingskracht en zicht op nieuw perspectief. Mijn inzet van kunst voor natuurlijk vernieuwen varieert, ik speel graag met de mogelijkheden die de natuur ons biedt en die zijn oneindig.