Voor wie

dit zijn de mensen met wie ik graag werk

Ik werk met mensen die te maken hebben met transitie en transformatie. Ze zijn geïnteresseerd in circulaire economie, klimaatvraagstukken, duurzame technologie en  sociale innovatie. Ze zien dat er vernieuwing nodig is in onze manier van werken en organiseren. Dat betekent dat ze voor zichzelf ook merken dat veel zekerheden aan het schuiven zijn. Dat ze in een situatie zijn beland waarin het te volgen spoor nog onbekend is. Ze gaan niet van A naar B, maar van A naar iets onbekends. Het vraagt veel moed en energie om dat te kunnen doen. In hun enthousiasme vergeten ze dat nog wel eens.

Wat mijn klanten bezighoudt is een verlangen naar meer betekenis in hun werk. Of ze puzzelen met leiderschap en zitten middenin de uitdagingen van zelfsturing en participatie. Of ze zijn bezig met het versterken van onderlinge betrokkenheid in hun buurt of dorp. Stuk voor stuk situaties waar je niet alleen opnieuw een vorm moet vinden, maar vooral ook jezelf tegenkomt.

Mijn klanten delen een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid en een drive om de vraagstukken in onze samenleving en economie te helpen oplossen. Ze willen daarin pro-actief zijn en alvast beginnen in hun eigen invloedssfeer. Ze delen een streven naar minder bureaucratie en meer aandacht voor de leefwereld van mensen.

De mensen met wie ik graag werk vinden het belangrijk om positief in het leven te staan. Dat lukt niet altijd omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor alles wat er gebeurt in hun omgeving, en ze vooral zien wat er nog verbeterd moet worden.

Ze zijn best eigenwijs en houden er niet van om de regie uit handen te geven. Ze voelen dat het anders kan maar willen daar wel op hun eigen manier een weg in vinden. Ze houden niet van mensen die zich opstellen als alles-wetende expert die de boel even snel voor hen komt fixen. Ook  zijn ze geen fan van al te radicaal activisme, want dat past niet bij hun coöperatieve geest.

Mijn klanten zijn nieuwsgierig en vinden creatieve mensen interessant. Of het nu bewondering is (‘ik ben zelf helemaal niet creatief’) of verwantschap (‘ik ben wel creatief maar doe er verder niks mee’), voor hen zijn de ideeën en de levensstijl van kunstenaars een verfrissende en verdiepende aanvulling.

De mensen waar ik graag mee werk zijn idealistisch. Zij werken graag met vertrouwen en herkennen zich in het verlangen dat steeds meer mensen hebben: een inclusieve en duurzame samenleving waarin aandacht is voor mens, dier en planeet.

 

en dit zijn de vragen die zij hebben

Als je jezelf in de omschrijving van mijn klanten herkent, dan herken je misschien ook onderstaande vragen:

hoe kan ik als persoon opener worden voor vernieuwing? Vernieuwing is vermoeiend en vraagt voortdurend een open en brede blik. Dat verhoudt zich slecht met de waan van de dag, waarin efficiëntie het meest belangrijk is. Hoe blijf je in contact met je huidige situatie en tegelijk gericht op je toekomst?

hoe houd ik grip op mijn proces? Als een veranderingsproces langere tijd duurt kun je het gevoel krijgen dat je helemaal niet verder komt. Je kunt niet meer terug, maar waar gaat het eigenlijk naar toe en klopt dat nog wel?

hoe maak ik bespreekbaar wat er speelt? Vernieuwing ontstaat waar mensen zich durven uit te spreken over wat er gebeurt en hoe ze dat anders zouden willen. Dat is voor veel mensen eng omdat ze het idee hebben dat ze de enige zijn.

hoe krijg ik vertrouwen in een goede afloop? Moedeloosheid en een gevoel van machteloosheid zijn normaal als je dingen achter je laat en nog niet weet waar je gaat uitkomen. Hoe blijf je realistisch optimistisch en houd je je motivatie?

hoe kunnen we het samen doen? Mensen houden van nature graag vast aan wat ze kennen, we zijn niet gewend om continu te veranderen. Juist in spannende tijden is er de neiging om je veilig terug te trekken. Hoe krijg je onderling meer vertrouwen en verbinding?

hoe maak ik een nieuwe situatie terwijl ik nog in mijn oude patronen zit? Transitie doet een beroep op je improvisatievermogen: zonder kader kun je niet variëren, maar als je geen rekening houdt met hoe de wind waait kom je niet aan de overkant.