Traject Ontwikkelen & Vernieuwen

werken aan een cultuur van verbinding en eigenaarschap

TOV is een mix van scholing, coaching en begeleide intervisie. Je leert op een effectieve manier stil te staan bij wat je doet en hoe jullie werken. Je leert onderliggende inhoudelijke thema’s te herkennen en te bespreken. En je leert om samen te bouwen aan een betere samenwerking. Een zinvol alternatief voor studiedagen en losse trainingen.

Herken je dit?

– je team wordt uitgedaagd zich voortdurend aan te passen en te vernieuwen, maar je komt er nooit toe aan toe om eens goed te kijken naar wat je nu eigenlijk aan het doen bent.

– je wordt steeds ingehaald door de waan van de dag, terwijl je eigenlijk aandacht zou willen besteden aan de dingen die steeds terug komen zoals elkaar aanspreken, kennis delen, teamspirit, toekomstbestendiger worden

– je wilt nieuw elan voor je team, maar niet “weer iets heel nieuws”

– je ziet de waarde van structureel ruimte maken voor reflectie, maar weet niet goed hoe. Jullie vervallen al gauw weer in een ‘saai rondje’.

– je wilt iemand van buiten inschakelen om werk te maken van teamontwikkeling, maar je weet nu niet goed wat je precies nodig hebt. Een training, een traject of toch een opleiding?

TOV-programma: een slimme mix op maat

Teamontwikkeling wordt pas duurzaam als je samen tegelijkertijd werkt aan kennisuitwisseling én aan onderlinge verhoudingen. Ik help je daar in één dag een stevige start mee te maken en blijf als het nodig is het eerste jaar ook nog dichtbij. Zo wordt de vernieuwing steeds meer van jullie zelf.

Tijdens het programma ontwikkel je je als team doordat je regelmatig bespreekt wat er speelt, op een manier die maakt dat je anders leert kijken en tegelijk je kennis met elkaar deelt.

Je hoeft dus niet meer te kiezen tussen scholing, teamcoaching of begeleide intervisie, je doet alledrie tegelijkertijd. Dat is gemakkelijker in te passen in je dagelijkse realiteit. En je kunt heel gericht met elkaar aan de slag, met jullie dagelijkse praktijk als enige cursusmateriaal. Wat niet betekent dat je geen nieuwe dingen leert, integendeel! Juist omdat je begint bij je eigen ervaring, kun je de slag maken naar hoe het ook anders zou kunnen, voor en met jullie.

Voor wie

Teams tot 20 personen die toekomstbestendiger willen worden, zich verder willen ontwikkelen.

Collectieven die op zoek zijn naar nieuwe manieren van samenwerken en kennisdelen. Bijvoorbeeld omdat ze nieuw samengesteld zijn, of (meer) zelfsturend willen worden.

Ook geschikt voor organisaties die een vernieuwingstraject willen inzetten en daar met een regiegroep van vertegenwoordigers uit de organisatie aan willen bouwen.

Wat leer je

– je leert technieken die je helpen om zodanig kennis uit te wisselen dat je er energie van krijgt

– je leert creatieve werkvormen om los te komen van bestaande patronen

– (basisprogramma) je leert hoe je straks met je eigen team zelfstandig verder kunt gaan met samen leren en ontwikkelen.

– (plusprogramma) je leert hoe je zelf inspirerende en creatieve bijeenkomsten kunt organiseren en begeleiden. 

Wat is het resultaat

– rust en onderling vertrouwen

– inzicht in elkaars kennis en kwaliteiten

– eigenaarschap van het leerproces

– duurzame vernieuwing: veerkracht, vertrouwen en het vermogen mee te kunnen bewegen met ontwikkelingen

Praktisch: wat houdt het in? Startdag, basisprogramma en plus

startdag
We beginnen met een startdag waarin je als team kennismaakt met deze vorm en mijn waarderende en creatieve manier van werken. Aan het eind van deze dag heb je samen niet alleen een helder idee waar je het komend jaar aan wilt werken, ook heb je een gezamenlijk beeld van hoe je merkt dat je op de goede weg bent en wat daarvoor nodig is. Een plan met energie dus, van en voor het hele team.

Klikt het en willen jullie verder met mijn ondersteuning, dan sluiten we een contract voor een jaarabonnement op basis van jullie wensen voor het jaar.

Klikt het niet of kun je zelf verder, dan krijg je een toolkit met de gebruikte werkvormen om met elkaar verder te gaan met je teamontwikkeling. Je kunt ook jaarlijks de startdag onder mijn begeleiding doen en zo ervaring opbouwen.

basisprogramma
Wil je na de startdag verder met mijn begeleiding, dan kun je kiezen voor een basis- of plusprogramma. Bij het basisprogramma kom ik gedurende het jaar nog regelmatig met jullie meekijken. Daarvoor krijgen jullie een strippenkaart van 20 uur, zodat je zelf kunt kiezen hoe vaak en hoe lang ik kom. Zo kun je zelf bepalen hoe je me wilt inzetten. Ik kan bijvoorbeeld nog een paar keer een dag(-deel) komen, maar het is ook best mogelijk dat ik aanschuif bij een bestaand overlegmoment en dat met jullie onder de loep neem. We kunnen van te voren de bijeenkomsten plannen in een jaaragenda, maar dat hoeft niet.

Iedere sessie halen we op hoe jullie in de tussentijd hebben gewerkt aan je plan, en vooral hóe dat is gelukt. Dat geeft niet alleen heel veel energie, het is ook heel informatief. Ik gebruik elke sessie een andere (al dan niet creatieve) werkvorm, zodat je veel variatie hebt en steeds weer nieuwe gezichtspunten ontwikkelt. Ik begeleid het reflecteren en uitwisselen. Zo leer je elke sessie van elkaar. Aan het eind van elke sessie hebben we weer scherp waar het team staat, en wat we kunnen doen om de gewenste toekomst dichterbij te halen.

plusprgramma
Wil je meer ondersteuning dan de strippenkaart-sessies, dan kun je kiezen voor het plusprogramma. Dat is de startdag, het basisprogramma en onbeperkte coaching gedurende een jaar voor degene die namens het team tussentijds contact heeft met mij over het ontwikkelproces. Dat kan een teamlid zijn, of de leidinggevende of projectleider. Deze persoon mag me gedurende het programma ten alle tijden bellen/mailen/skypen om te sparren over het vernieuwingsproces van het team. Ik help je overzicht te houden, kan je inspireren met artikelen en aanvullende werkvormen op maat. Je mag zoveel gebruik maken van deze mogelijkheid als je nodig hebt om de afgesproken uitkomst te bereiken. Op deze manier leer je ook zelf hoe je bijeenkomsten organiseert die een broedplaats zijn voor vernieuwing.

Investering in geld

  • De startdag is op zichzelf staand en kost 750 euro (maximaal aantal deelnemers is 20), excl BTW en reiskosten. Ik ga er van uit dat jullie een geschikte accomodatie regelen, het liefst buiten de organisatie.

  • Het basisprogramma kost inclusief startdag per jaar 2750 euro, of als jaarabonnement 250 euro per maand. (Excl BTW en reiskosten)

  • Kosten van het plusprogramma in overleg, afhankelijk van de ambities van het team.

Investering in tijd

  • De tijdsinvestering voor het basisprogramma voor teamleden  is 1 hele dag en maximaal 20 uur verspreid over het jaar.

    (extra tijdsinvestering voor de teamcontactpersoon voor het plusprogrammaonderling in overleg, afhankelijk van de ambities van het team)

Waarom werkt deze manier zo goed?

– het team houdt de regie; ik faciliteer, inspireer, bemoedig en stel mijn kennis, ervaring en netwerk ter beschikking. We leren samen beetje bij beetje wat goed werkt voor het team en we hebben de tijd om een duurzaam resultaat te bereiken

– de werkmethode geeft energie, inzicht en gezamenlijkheid. Je verdiept je kennis en wordt meer betrokken bij elkaar

– het programma is maatwerk op inhoud en proces. We volgen het tempo en het niveau van het team, versnellen of vertragen waar nodig. De bijeenkomsten zijn zo een broedplaats voor brede vernieuwing.

– de kracht van gevarieerde herhaling. Niet elke keer weer iets anders aanpakken, maar belangrijke thema’s terug laten komen en weer opnieuw bekijken. Uiteindelijk ligt de sleutel voor vernieuwing aan de binnenkant. Ik zorg er met mijn werkvormen voor dat het niet saai wordt. 

– de ervaringen tijdens de sessies hebben effect op de dagelijkse praktijk: de manier van kijken en uitwisselen wordt onderdeel van het repertoire op de werkvloer.

ervaringen van anderen

“je kunt aan alles merken dat Suzan zelf docent is geweest, dat ze ervaring heeft met hoe vernieuwing in organisaties werkt, én dat ze als kunstenaar durft af te wijken van een plan als iets niet werkt.

Die combinatie werkte voor ons heel goed. We hebben van haar geleerd alert te zijn op gewoontes, en hoe we elkaar kunnen helpen daar los van te komen. Het lijkt wel alsof ze een stukje van haar creatieve geest bij ons heeft achtergelaten”.

“Suzan is heel creatief in het omgaan met werkvormen. En ze vindt het leuk om te delen hoe ze die kiest, dus wij weten nu ook hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen actief blijft meedoen als we bij elkaar komen.

We zijn als team echt door de wasstraat gehaald, maar wel op een positieve en respectvolle manier. Met het gevoel van: we hebben de tijd, wij mogen het tempo aangeven. Ons overleg is heel anders geworden, frisser, actiever en meer van onszelf. We doen geen standaard-rondjes meer als we iets bespreken. En waar het vroeger een heel gedoe was om iedereen bij elkaar te krijgen, is iedereen er nu op gebrand om er bij te zijn!”

Wil je ook duurzaam ontwikkelen & vernieuwen met je team? Boek dan een startdag of laat me je terugbellen voor meer informatie

 

(je mag me ook bellen: 06 31698542)